Výběr jazyka

Informace o ochraně údajů

Webové stránky technicky provozuje společnost Outdooractive AG (adresa, kontaktní informace a další údaje jsou uvedeny v části II níže). Informace o zpracování osobních údajů prováděném společností Outdooractive AG naleznete níže v části II. Z hlediska obsahu provozuje tyto webové stránky odpovědná osoba uvedená v části Právní informace. Odpovědná osoba za obsah provádí samostatné zpracování osobních údajů v rámci své osobní odpovědnosti podle zákona o ochraně osobních údajů, k němuž najdete podrobnější informace níže v oddíle I. Chcete-li uplatnit svá práva v závislosti na zpracování údajů, obraťte se na odpovědnou osobu uvedenou v níže uvedených oddílech.

Nastavení Cookies

Oddíl I: Informace o ochraně údajů (zpracování údajů osobou odpovědnou za obsah)

Oddíl II: Informace o ochraně údajů (zpracování údajů společností Outdooractive)

Contents

General

Your Rights

Objecting to or Revoking the Use of your Personal Data

Section 2: Use of Personal Data on our Website

Use of Personal Data when Using our Website for Informational Purposes

Use of Personal Data in Respect of Cookies

Further Functions and Services of our Website

Contact

Newsletter

Registration

Single-Sign-on Services

Connections to third party services

Use of Paid Features

Data Transmission in Respect of Executing Contracts

Transmission of payment data to external payment service providers

Google Analytics

Integration of YouTube Videos

Integration of Braintree (PayPal)

Integration of Zoho Desk

Application of Google Adwords Conversion

Remarketing

AWIN

A/B-Testing

Balancing of Interests

Opt-Out

Section 3: Use of Personal Data on our App

Collection of personal data when using our mobile app