Výběr jazyka
 • Besucherbergwerk Zinnwald
  Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
  Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald
  Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Lauenstein von oben, Luftaufnahme Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Pinge Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Landschaft mit Pinge Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Schloß Lauenstein im Winter Fotografie: Egberth Kamprath, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Luftaufnahme Schloss Lauenstein Fotografie: Egbert Kamprath, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Pinge - UNESCO Welterbe Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Jens Kugler, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg

Světové dědictví UNESCO

Logo UNESCO-Welterbe / Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
Logo UNESCO-Welterbe / Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
Fotografie: Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V., CC BY-ND
Od začátku července 2019 je hornická krajina Montanregion  Erzgebirge / Krušnohoří těžební oblast na seznamu světového dědictví UNESCO. Tato oblast představuje sídelní struktury, technologie a formy organizace související s těžbou, které formovaly svět. Od 12. století se na základě ložisek surovin přetvářela přeshraniční horská kulturní krajina, která se dodnes zachovala autentickým způsobem. Ve východních Krušných horách je významnou ukázkou těžby cínu v sasko-českých rudohorách hornická krajina Altenberg-Zinnwald a bývalé správní ústředí Lauenstein. Po stříbře byl cín druhým nejdůležitějším kovem, který se těžil a zpracovával v Krušných horách. Rozkvět těžby cínu v Krušných horách se táhl od 14. do 16. století, kdy sasko-česká výroba cínu nahradila Anglii jako největšího producenta cínu na světě. Historická pračka rudy IV. spolu s Altenbergskou pinkou a impozantní podzemní důlní prostory poskytují pohled na těžební a zpracovatelské technologie. Průkopnický vývoj v oblasti systémů zadržování vody a zpracování rud je spojen s těžbou cínové rudy v hornické krajině Altenberg-Zinnwald.
K dosažení titulu světového dědictví byla rozhodující mimořádně univerzální hodnota této lokality v celosvětovém měřítku. Množství surovin v Krušných horách tvořilo základ pro rozvoj celého regionu založeného na těžbě, z níž se v průběhu 800 let vyvinula montánní kulturní krajina. Těžba stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu připravila podmínky pro vědu a inovace v hornictví a metalurgii. V rámci státem řízené organizace těžby byl poprvé na celém světě vyvinut školicí systém pro potřeby kvalifikovaných pracovníků. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Mimořádná univerzální hodnota je tvořena všemi 22 komponenty společně a je výsledkem splnění tří kulturních kritérií.

 

Montánní hornická oblast Erzgebirge / Krušnohoří představuje tři klíčová kulturní kritéria:

 

Technologické a vědecké úspěchy v oblasti odvodnění dolů, zpracování rud, metalurgie a hornictví, které vyplynuly ze sasko-české těžby rud mezi 16. a 20. stoletím. Aplikace, další vývoj a celosvětové šíření těchto technologií a znalostí nemá v celosvětovém měřítku obdoby.

 

Rozvoj státem organizovaného a řízeného těžebního průmyslu s přímým vlivem na těžební správu, vzdělávací systém a sociální oblasti. Tento vývoj, který sloužil jako model pro další těžební regiony na evropském kontinentu, přinesl revoluci nejen ve správě, ale také vedl ke vzniku kultury založené na těžbě.

 

Od 12. do 20. století se region utvářel a vyvíjel do celosvětově jedinečné kulturní krajiny formované těžbou. Její různá vývojová stadia jsou dodnes viditelná na základě původní hornické krajiny, těžebních a hutních zařízení i velkoryse uspořádaných a umělecky hodnotně zařízených hornických měst.

Zažijte světové dědictví zblízka! Ředitelé muzea Christoph Schröder a Gabriele Gelbrich, farář Markus Schuffenhauer a ředitel návštěvnického dolu v Zinnwaldu Stephan Prantl vás zvou k návštěvě regionu a prozkoumání součástí montánní oblasti  Altenberg-Zinnwald.
Bergbaulandschaft Altenberg-Zinnwald / Verwaltungssitz Lauenstein
Video: erzgebirgisch - Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři

S hrdostí Vám představujeme následující součásti hornické krajiny Altenberg-Zinnwald spadající pod Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.


Součásti hornické krajiny Altenberg-Zinnwald spadající pod Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří na přehledné mapě.

Fotografie: Bernd März, CC BY-SA, Tourismusverband Erzgebirge

Erzgebirge - Die Erlebnisheimat | Willkommen im UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
Video: Erlebnisheimat Erzgebirge
Za tento obsah odpovídá:
Tourist-Information Altenberg  Ověřený partner  Volba pro objevitele