Výběr jazyka
 • UNESCO-Welterbe
  UNESCO-Welterbe Fotografie: CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald
  Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald
  Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Lauenstein von oben, Luftaufnahme Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Pinge Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Landschaft mit Pinge Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Schloß Lauenstein im Winter Fotografie: Egberth Kamprath, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Luftaufnahme Schloss Lauenstein Fotografie: Egbert Kamprath, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Altenberger Pinge - UNESCO Welterbe Fotografie: Phillip Maethner, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
 • Besucherbergwerk Zinnwald Fotografie: Jens Kugler, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg

Světové dědictví UNESCO

Fotografie: Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V, CC BY-ND, Tourist-Information Altenberg
Od začátku července 2019 je Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Lokalita představuje formy osídlení, technologie a způsoby organizace související s těžbou, které se formovaly po celém světě. Od 12. století se na základě nalezišť surovin rozvíjela přeshraniční montánní kulturní krajina, která je dodnes zachována v autentické podobě. Příkladem těžby cínu v sasko-českém Krušnohoří je hornická krajina Altenberg-Zinnwald a bývalé správní sídlo Lauenstein.

 

Cín byl po stříbru druhým nejdůležitějším kovem, který se v Krušných horách těžil a zpracovával. Rozkvět krušnohorské těžby cínu trval od 14. do 16. století, kdy sasko-česká produkce nahradila Anglii jako největší světový producent cínu. Historické zařízení na úpravu rudy Prádlo IV, stejně jako Altenberská pinka a impozantní podzemní důlní prostory umožňují nahlédnout do těžebních a zpracovatelských technologií. Průkopnický vývoj v oblasti systémů pro zachycování vody a zpracování rudy je spjatý s těžbou cínu v hornické krajině Altenberg-Zinnwald. 


S hrdostí Vám představujeme následující součásti hornické krajiny Altenberg-Zinnwald spadající pod Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří.

Zažijte světové dědictví zblízka! Ředitelé muzea Christoph Schröder a Gabriele Gelbrich, farář Markus Schuffenhauer a ředitel návštěvnického dolu v Zinnwaldu Stephan Prantl vás zvou k návštěvě regionu a prozkoumání součástí montánní oblasti  Altenberg-Zinnwald.
Bergbaulandschaft Altenberg-Zinnwald / Verwaltungssitz Lauenstein
Video: erzgebirgisch - Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři
K dosažení titulu světového dědictví byla rozhodující mimořádně univerzální hodnota této lokality v celosvětovém měřítku. Množství surovin v Krušných horách tvořilo základ pro rozvoj celého regionu založeného na těžbě, z níž se v průběhu 800 let vyvinula montánní kulturní krajina. Těžba stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu připravila podmínky pro vědu a inovace v hornictví a metalurgii. V rámci státem řízené organizace těžby byl poprvé na celém světě vyvinut školicí systém pro potřeby kvalifikovaných pracovníků. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu. Mimořádná univerzální hodnota je tvořena všemi 22 komponenty společně a je výsledkem splnění tří kulturních kritérií.

 

Montánní hornická oblast Erzgebirge / Krušnohoří představuje tři klíčová kulturní kritéria:

 

Technologické a vědecké úspěchy v oblasti odvodnění dolů, zpracování rud, metalurgie a hornictví, které vyplynuly ze sasko-české těžby rud mezi 16. a 20. stoletím. Aplikace, další vývoj a celosvětové šíření těchto technologií a znalostí nemá v celosvětovém měřítku obdoby.

 

Rozvoj státem organizovaného a řízeného těžebního průmyslu s přímým vlivem na těžební správu, vzdělávací systém a sociální oblasti. Tento vývoj, který sloužil jako model pro další těžební regiony na evropském kontinentu, přinesl revoluci nejen ve správě, ale také vedl ke vzniku kultury založené na těžbě.

 

Od 12. do 20. století se region utvářel a vyvíjel do celosvětově jedinečné kulturní krajiny formované těžbou. Její různá vývojová stadia jsou dodnes viditelná na základě původní hornické krajiny, těžebních a hutních zařízení i velkoryse uspořádaných a umělecky hodnotně zařízených hornických měst.


Audioprůvodce po památkách světového dědictví UNESCO, které se nacházejí v rekreačním regionu Altenberg.

Váš osobní průvodce po památkách světového dědictví UNESCO v rekreačním regionu Altenberg. Použijte svůj chytrý telefon a objevte jedinečnou historii Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří.
od 10,00 €

UNESCO-Welterbe digital entdecken mit dem Audio Guide zum Mitnehmen.

Nabízející:  Tourist Information Altenberg | Zdroj:  Tourist-Information Altenberg

"erzgebirgisch" - ein Lebensgefühl
Video: erzgebirgisch - Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři

Součásti hornické krajiny Altenberg-Zinnwald spadající pod Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří na přehledné mapě.

Fotografie: Bernd März, CC BY-SA, Tourismusverband Erzgebirge

Erzgebirge - Die Erlebnisheimat | Willkommen im UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
Video: Erlebnisheimat Erzgebirge
Za tento obsah odpovídá:
Tourist-Information Altenberg  Ověřený partner  Volba pro objevitele