Výběr jazyka

Jak funguje Plánovač tras?

Naplánuj si perfektní výlet pomocí pár kliknutí. Vyber si jakou aktivitu plánuješ a nastav si body na trase přímo v mapě. Nebo jednoduše zadej začátek a konec výletu a nech naše počítadlo najít optimální trasu!

Naplánuj si svůj výlet

Plánovač tras najdeš v levém horním rohu na liště pod položkou „Trasy“ → „Plánovač tras“.

Než začneš plánovat trasu, měl/a by sis vybrat aktivitu, kterou chceš dělat. To je důležité, protože automatická volba trasy se řídí tebou vybranou aktivitou a podle ní zobrazuje i předpokládanou délku výletu. 

Při plánování trasy máš tři možnosti:

 1. V levé části mapy pod záložkou Trasa můžeš zadat počáteční a koncový bod trasy. Plánovač tras poté navrhne nejvhodnější trasu pro vybranou aktivitu na základě těchto dvou bodů. Samozřejmě můžeš zadat nejen počáteční a koncový bod, ale také další body nalézající se mezi nimi. Jednotlivé body můžeš smazat pomocí „X“ nebo změnit jejich pořadí podržením tří pruhů vpravo a přesunem na jiné místo.
 2. Kliknutím na mapu označ výchozí bod a směr své trasy. Pomocí pravého tlačítka myši poté můžeš trasu upravit.
 3. Importuj soubor ve formátu GPX pomocí tlačítka „Importovat GPX“. Trasa GPX se poté zobrazí v Plánovači tras a ty ji budeš moci dále upravovat.

Kliknutím na „Obrátit směr“ můžeš změnit směr trasy, kliknutím na „Obnovit“ své rozpracované plánování smažeš.


Jak funguje Plánovač tras v aplikaci?

Plánovač tras má stejný desing na iOS i Anroid zařízeních.

Pro přístup k Plánovači klikni na ikonu mapy zobrazenou v hlavním menu. Buď můžeš začít plánovat okamžitě podržením prstu na mapě, nebo kliknutím na zelený symbol trasy v pravém horním rohu.

Stisknutím a podržením mapy zvol průchozí body. Stejně tak můžeš zadat místo nebo adresu zobrazenou v seznamu průchozích bodů. Zobrazený seznam najdeš v pravém horním rohu mapy pod tlačítkem „A, B, C“. Pomocí šipky rolovací nabídky vyber v nabídce vlevo dole odpovídající aktivitu pro svou trasu. Pomocí dvou šipek uprostřed nabídky vrať nebo znovu proveď poslední úpravy.


Výškový profil a typy povrchů

Pod mapou uvidíš výškový profil a typy povrchů. Toto zobrazení můžeš zapnout či vypnout pomocí šipky úplně vpravo v šedém pruhu. Pokud se typy povrchů nezobrazují, ale jsou ti známy, můžeš je zadat ručně pomocí tlačítka „Upravit trasu“. Nejprve vyber požadovaný typ povrchu a poté si vyber část, kterou chceš změnit buď ve výškovém profilu, nebo v průběhu trasy. Nezapomeň si dané změny uložit!


Dobré vědět

 • Pod mapou zobrazuje šedá lišta délku, dobu trvání, stoupání a klesání a také nejvyšší a nejnižší bod trasy
 • Pomocí symbolu celé obrazovky (dvě šipky) v pravém horním rohu mapy zobraz Plánovač tras přes celou obrazovku pro ještě lepší plánování
 • Přibliž mapu pomocí ikon „+“ a „-“ v pravém horním rohu mapy. Můžeš také použít kolečko myši nebo touchpad.
 • Pohybuj mapou podržením levého tlačítka myši.
 • S volným vstupem můžeš ručně měnit svou trasu, například pokud se ti nelíbí automaticky vybraná trasa nebo pokud si ji chceš upravit podle sebe. Tuto funkci můžeš aktivovat na mapě dole uprostřed (symbol vodorovné podkovy).
 • Pokud chceš později změnit směr trasy, můžeš do ní vložit průchozí bod kliknutím pravým tlačítkem a poté jej přesouvat dle libosti. Kliknutím pravým tlačítkem můžeš spojit body přímo nebo propojit úseky na trase.
 • V seznamu map vpravo dole si vyber tu nejvhodnější pro své účely a zvol, jestli se mají zobrazovat sítě tras a další mapové vrstvy.
 • Pomocí dvou šipek „vpřed“ a „zpět“ můžeš zrušit nebo obnovit poslední provedené změny.
 • Pomocí tlačítka „Více“ v pravém dolním rohu mapy můžeš zobrazit možnost „Moje mapa“ a různý obsah, nebo importovat soubor formátu GPX.
 • Pomocí ikony výběru (malý čtverec uprostřed dolní části mapy) můžeš vybrat několik bodů a poté je odstranit nebo přesunout celý výběr. Chceš-li svůj výběr změnit, zvol možnost „Nový výběr“. Nástroj pro výběr zavřeš pomocí „X“ v pravém horním rohu nebo opětovným kliknutím na symbol.
 • Plánovač tras funguje na mobilním webu i v aplikaci.
 • V aplikaci i na webu můžete snadno naplánovat okružní trasu. Nastavte své body na trase, které označují první část smyčky. Klikněte na waypoint, který představuje začátek vaší smyčky. Vyberte „Trasa sem“ a smyčka se vytvoří automaticky.

Uložit jako výlet nebo plán?

Po kliknutí na položku „Další“ můžeš pojmenovat plánovanou trasu, přidat k ní krátký popisek a nebo si aktivitu znovu zkontrolovat. Nyní máš možnost uložit trasu jako plán, nebo z ní vytvořit trasu. Při vytváření trasy k ní můžeš přidat další informace jako např. pokyny, podrobnosti a obrázky. Poté můžeš trasu publikovat a sdílet v komunitě s ostatními. Též můžeš trasu vytvořit z plánu později.

Hodnocení výletů

Pokud sis trasu uložil/a, můžeš k ní přidávat obrázky a další informace. 

 • V sekci "Média" můžeš přidávat fotografie a videa.
 • V části "Popis" zadej popis trasy, začátek a cíl. Kromě toho můžeš taky přidat své tipy, bezpečnostní pokyny, doporučené vybavení a další informace a odkazy.
 • V části „Podrobnosti“ přidej své autorské hodnocení, ohodnoť fyzickou náročnost trasy a turistické stupnice SAC a vyber nejlepší roční dobu na projití trasy. Pokud vypočítané hodnoty doby trvání výletu a výškového profilu neodpovídají realitě,můžeš je upravit na správné hodnoty. Díky tomu si poté budou moci ostatní trasu vyfiltrovat dle svých zvolených parametrů v přehledu tras. 
 • V záložce „Přístupnost“ můžeš zvolit jestli a jak se lze na začátek trasy dostat veřejnou dopravou a jestli je případně možné u začátku trasy zaparkovat autem. 

Můžu Plánovač používat offline bez přístupu k internetu?

Výlety a mapy můžeš ukládat offline. Bohužel však v mapě uložené offline není možné plánovat trasu. Při plánování jsou potřeba data pro vytvoření tras, která je třeba nahrávat z našeho systému a k tomu je zapotřebí internetové připojení.

Pokud chceš tedy trasu nějak upravit, nebo od začátku naplánovat, budeš potřebovat mobilní data nebo WLAN.


Doporučená četba